Stikkord møtereferat

Medlemsmøte 1. mars 2016 – helse

Møtet ble denne gang avholdt på Østerås Seniorsenter, i Eiksveien på Østerås. Fremmøte var dessverre begrenset av uvisse årsaker. Programmet denne gang var viet helse. Underernæring hos eldre og hvordan forhindre dette ved professor Thomas Bøhmer fulgt av Per Nygaard-Østby…