Kategori Referater

Fra medlemsmøte 1. september 2015

Hans Johan Røsjorde
Et overraskende stort antall av Bærum lokallags medlemmer trosset «friskt» norsk høstvær for å høre Hans Johan Røsjorde kåsere om Norges nasjonale sikkerhet. Tidligere stortingsrepresentant, visepresident i Stortinget, fylkesmann og statssekretær Hans Johan Røsjorde holdt et meget interessant foredrag for de…

Referat fra styremøte 4. august 2015

Seniorsaken Asker - møtereferat
Første styremøte etter sommerferien be avholdt i NAKUHel. Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Jørg Kempf, Mariann Ohna og Lasse Gjemdal. Meldt forfall: Oddveig Graffer Klinkenberg og Inger Johanne Arnet Referent: Lasse Saksliste 1. Prioritering og arbeidsform. Alle orienteringssak Stikkord: Vi må…

Referat fra styremøte 9. juni 2015

Styremøtegrafikk 2
Til stede: Per Nygaard-Østby, Svein Sørlie, Adriana Eikens, Jorunn Bakken Christensen, Jon Rogstad og Kari Vollestad (Anne-Lisa Clausen hadde meldt forfall). Gjennomgang av dagens agenda Sak 1506–01 – Referat fra stiftelsesmøte og konsolideringsmøter Ingen kommentarer Sak 1506–02 – Rapport fra…

Referat fra styremøte 5. mai 2015

Seniorsaken Asker - møtereferat
Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg og Lasse Gjemdal Meldt forfall: Jørg Kempf, Mariann Ohna og Inger Arnet Referent: Lasse Gjemdal Saksliste Eldrerådet. Orientering ved rådets leder Rigmor Thokle. Evaluering av årsmøte/foredragskveld 15.4. Orienteringssak Medlems og åpne møter. Orienteringssak,…

Referat fra styremøte 7.4.2015 kl 16:00

Seniorsaken Asker - møtereferat
Sted: Hasselbakken Til stede: Ole Bjørn Andersen Oddveig Klinkenberg Inger Johanne Arnet Jørg Kempf Fraværende: Mariann Ohna Lasse Gjemdal. Referent: Ole Bjørn Andersen Stand-in referent  Dagsorden Trygve Præsttun går ut av styret Orientering om Ledermøtet 17. mars Medlems- og åpne møter Ordinært…

Referat fra styremøte 3.3.2015

Seniorsaken Asker - møtereferat
Sted: Hasselbakken Tilstede: Ole Bjørn, Oddveig, Trygve, Jørg, Mariann, Lasse Meldt forfall: Inger Referent: Lasse 05.03.2015 Dagsorden Evaluering av besøket i ”Fru Kroghs leilighet” Kommunevalget 14-15 september 2015. Orienteringssak. Medlems og åpne møter. Beslutningssak. Ordinært årsmøte i mars. Beslutningssak. Alternative boformer.…

Referat fra styremøte 3.2.2015 kl 16:00

Seniorsaken Asker - møtereferat
Sted: Hasselbakken Til stede: Ole Bjørn Andersen Lars Gjemdal Oddveig Klinkenberg Inger Johanne Arnet Meldt forfall: Jørg Kempf Fraværende: Mariann Ohna Trygve Præsttun Referent: Ole Bjørn Andersen Stand-in-referent Dagsorden Evaluering av møtet 26. januar 2015 om Eldreøkonomi, skatt og pensjon Medlems- og…