Kategori Nyheter

Forslag til ny arvelov – gjelder det meg?

Audhild Freberg Iversen

Forslagene til endringer i arveloven er omfattende og kompliserte.  Det er flere ting i forslaget til ny arvelov som kan representere “snubletråder” for den enkelte, med betydelige muligheter til å gjøre feil som kan ha ubehagelige konsekvenser. Vår foredragsholder om dette viktige temaet er advokat Audhild Freberg…

Juleønsker fra styret

2015 har vært et spennende og givende år for Seniorsaken Bærum med etablering av lokallaget og 3 arrangerte lokallagsmøter med godt fremmøte. Vi har hatt et nyttig og lærerikt samarbeide med Seniorsaken sentralt i året som har gått og vi ser frem…

Seniorsakens digitale nyhetsbrev

Nyhetsbrev 4-2015 Forside

Ny utgave av Seniorsakens digitale nyhetsbrev er nå publisert.  Her finner du nyttig informasjon og en grei oppdatering på hvilke saker Seniorsaken arbeider med. Les siste utgave av Seniorsakens digitale nyhetsbrev her. Les tidligere utgaver av Seniorsakens digitale nyhetsbrev her.

Bærum Elveforum søker sekretær

Elver i Bærum

Bærum Elveforum søker sekretær! Stillingen lønnes med inntil kr. 45 000 pr år. I tillegg kommer driftsutgifter og kontorhold. Stillingen passer for en person som har eller ønsker å få gode kontakter med administrasjonen og politikere i Bærum kommune, som…

Underskriftsaksjon for Bærum sykehus

Bærum Sykehus

Seniorsaken Bærum er opptatt av at Bærum sykehus skal bestå som et fullverdi og moderne sykehus for Bærums befolkning.  Vi støtter helhjertet det viktige arbeidet som gjøres av “Venner av Bærum sykehus” for å bevare sykehuset. Seniorsaken Bærum er også…

OPPROP – Eldre fortjener god matomsorg

Opprop - god mat for eldre

I Norge er inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne. Men god matomsorg handler også om at…

Styret i Seniorsaken Bærum 2015

Styret i Seniorsaken Bærum

Styret i Bærum lokallag: Fra v.: Jon Rogstad, Kari Vollestad, Adriana Eikens, Per Nygaard-Østby, Jorunn Christensen og Svein Sørlie. Anne-Lisa Clausen var ikke tilstede da bildet ble tatt. «Trykker du på navn eller telefonnummer som er merket blått, kan du…

Sommerbrev

Bærum lokallags sommerbrev Med dette brevet ønsker styret å introdusere seg og fortelle litt om hva vi ønsker å gjøre, og fortelle hvorfor vi mener det er viktig med et lokallag i Bærum. Styret ønsker å etablere et aktivt gjensidig…