Referat fra styremøtet 27. september 2016

i Referater

REFERAT FRA STYREMØTE I SENIORSAKEN LOKALLAG ASKER 27. september 2016 på Hasselbakken Tilstede: Ole Bjørn, leder Axel Inger Oddveig Forfall: Jørg 1. EKSTERN KOMMUNIKASJON Asker kommunes handlingsplan ligger ute på nettet. Axel påtok seg å gå igjennom den for å … Les mer

Referat fra styremøtet 6.9.2016

i Referater

REFERAT FRA STYREMØTE I SENIORSAKEN LOKALLAG ASKER 6.september 2016 på Hasselbakken Tilstede: Ole Bjørn Jørg Axel Oddveig Fraværende: Inger 1. STYRETS ARBEID I Asker jobber vi med det samme som Seniorsaken over hele landet: For en positiv, trygg og verdig … Les mer

Referat fra styremøte 5.4.2016

i Referater

Dato: 13. april 2016 REFERAT FRA STYREMØTE 5.APRIL 2016 kl. 14 PÅ HASSELBAKKEN 1. KONSTITUERING AV STYRET Styremøtet startet med at styret konstiuerte seg. 3, Teknologimøtet ga mye nyttig informasjon. Det var en dyktig dame som ga en interessant og … Les mer

Protokoll fra årsmøte 2016

i Referater

                    P R O T O K O L L          ÅRSMØTE  I  SENIORSAKEN  ASKER  9.3.2016         STED:   VENSKABEN, ASKER. Før Årsmøtet startet holdt … Les mer

Referat fra styremøte 1. mars 2016

Referat fra  styremøte 1. mars 2016 kl. 14 på Hasselbakken  Dagsorden  Tilstede:  Ole B., Jørg, Inger J., Axel. Meldt forfall: Lasse, Oddveig. Referent: Ole Bjørn Andersen Diskusjonsmøte med lederen av Eldrerådet, Kirsten Koht. KK orienterte om eldrerådets arbeid, og om … Les mer

1 2 3 4