Per Nygaard-Østby

Per Nygaard-Østby

Medlemsmøte 1. mars 2016 – helse

Møtet ble denne gang avholdt på Østerås Seniorsenter, i Eiksveien på Østerås. Fremmøte var dessverre begrenset av uvisse årsaker. Programmet denne gang var viet helse. Underernæring hos eldre og hvordan forhindre dette ved professor Thomas Bøhmer fulgt av Per Nygaard-Østby…

Juleønsker fra styret

2015 har vært et spennende og givende år for Seniorsaken Bærum med etablering av lokallaget og 3 arrangerte lokallagsmøter med godt fremmøte. Vi har hatt et nyttig og lærerikt samarbeide med Seniorsaken sentralt i året som har gått og vi ser frem…

Bærum Elveforum søker sekretær

Elver i Bærum

Bærum Elveforum søker sekretær! Stillingen lønnes med inntil kr. 45 000 pr år. I tillegg kommer driftsutgifter og kontorhold. Stillingen passer for en person som har eller ønsker å få gode kontakter med administrasjonen og politikere i Bærum kommune, som…