Ole Bjørn Andersen

Ole Bjørn Andersen

Referat fra styremøte 1.12.1015

Til stede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg, Jørg Kempf og Lasse Gjemdal Meldt forfall: Axel Wannag og Inger Arnet Før styremøtet formelt begynte introduserte Ole Bjørn Knut Skattum , leder av Seniornett Asker. Seniornett har ca 200 lokalavdelinger, og…

Dagsorden til styremøte 1.9.2015 kl. 13.00

Innkalling til styremøte 1. sept. 2015 kl. 13:00 på Hasselbakken Dagsorden (Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet). (Axel Wannag deltar i møtet) 1. Aksjonspunkter fra siste møte: Partiprogrammer: Mariann Seniorplan:…

Referat fra styremøte 4. august 2015

Seniorsaken Asker - møtereferat

Første styremøte etter sommerferien be avholdt i NAKUHel. Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Jørg Kempf, Mariann Ohna og Lasse Gjemdal. Meldt forfall: Oddveig Graffer Klinkenberg og Inger Johanne Arnet Referent: Lasse Saksliste 1. Prioritering og arbeidsform. Alle orienteringssak Stikkord: Vi må…

Referat fra styremøte 5. mai 2015

Seniorsaken Asker - møtereferat

Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg og Lasse Gjemdal Meldt forfall: Jørg Kempf, Mariann Ohna og Inger Arnet Referent: Lasse Gjemdal Saksliste Eldrerådet. Orientering ved rådets leder Rigmor Thokle. Evaluering av årsmøte/foredragskveld 15.4. Orienteringssak Medlems og åpne møter. Orienteringssak,…