Gunnar Tveiten

Gunnar Tveiten

Heltid – deltid på sykehjem

Covid-19

Vi er ikke alltid gode til å tenke defensivt. Særlig ikke når det gjelder tenkte situasjoner hvor trusselen synes fjern og som derfor ikke får prioritet blant våre grå celler! Heller ikke våre beredskapsplaner skaper nødvendig oppmerksomhet. Om en trussel…