God sommer

Handlingsplan 2016

Seniorsaken Asker har som prioritet 1 å øke medlemstallet. Dette vil vi arbeide på ved å synliggjøre Seniorsaken i Asker kommune, så alle seniorer vet hva Seniorsaken står for.

Seniorsaken Asker vil på lokalt plan følge opp Seniorsakens fanesaker om seniorøkonomi, alders- og yrkesdiskriminering, seniorboliger og helse og omsorg.

Seniorsaken Asker vil avholde månedlige styremøter.

Seniorsaken Asker vil avholde medlems- og åpne møter, så ofte som dette er praktisk og økonomisk mulig.

Seniorsaken Asker vil følge opp kommunens arbeid i eldresaker, og vil fortsette det gode samarbeid som er etablert med eldrerådet.

Seniorsaken Asker vil intensivere samarbeidet med Asker kommune. Seniorsaken Asker vil konsolidere lagets økonomi, gjennom hard budsjettstyring.

Historien

Seniorsaken Asker ble stiftet 13. november 2014, og hadde i 2016 ca. 250 medlemmer.

Les Signert protokoll fra Stiftelsesmøtet.

...